Tjenester

Prometo AS er et konsulentselskap som har spesialisert seg på følgende IT-tjenester:

Prosjekt- og teamledelse

Å oppfylle forretningsbehov til avtalt tid, kost og kvalitet er en krevende utfordring. Vi foretrekker bruk av smidig prosjekt- og teamledelse fordi dette gir gode resultater og høy måloppnåelse.

Løsnings- og virksomhetsarkitektur

Investeringer må knyttes til reelle forretningsbehov for å kunne forsvares økonomisk. Rett bruk av arkitektur kvalitetssikrer investeringsinitiativ og tar høyde for fremtidige behov og gjenbruk.

TESTLEDELSE OG GJENNOMFØRING

Kvalitet og rett håndtering av risiko er nøkkelen til høy kundetilfredshet og vellykkede endringer. Riktig utført testing sikrer avtalt kvalitet. Vi tilbyr støtte til planlegging og gjennomføring av alle typer testing.

Om Prometo AS

Ansatte

Kontaktopplysninger